• cpbj

Výzkum a vývoj kovové pěny

Výzkum a vývoj kovové pěny
Vývoj nových materiálů je klíčem k technologickým inovacím v nové době, poskytuje nový způsob ochrany životního prostředí a úspory energie a úzce souvisí s národním hospodářstvím a modernizací.Pěnové kovové materiály mají nejen vlastnosti nízké hmotnosti, které mají běžné porézní materiály, ale mají také vynikající mechanické vlastnosti a fyzikální vlastnosti, jako je teplo a elektřina, a snadněji se regenerují než polymerní pěny, čímž se rozšiřuje rozsah použití porézních materiálů.V posledních letech vývoj nové technologie výrazně zlepšil kvalitu pěnového kovu a také se hodně změnily podmínky aplikace nových materiálů.Lidé se začínají zajímat o vývoj pěnového kovu, zejména pěnové slitiny hliníku.Například: v automobilovém průmyslu se kvůli zvyšujícím se nárokům na bezpečnost a ochranu životního prostředí začalo uvažovat o použití pěnového kovu.
泡沫铝
1. Proces přípravy a vývoj kovové pěny
Proces přípravy kovových pěn je inspirován přípravou polymerních pěn a byl dále vyvinut díky svým jedinečným vlastnostem kovu.Kovové pěny lze rozdělit do dvou typů: s průchozími buňkami a s uzavřenými buňkami podle jejich vnitřní struktury pórů.Způsoby přípravy lze shrnout takto:
Kovová pěna se dělí na:
  • Kovová pěna s uzavřenými buňkami se dělí na metodu zpěňování taveniny, metodu práškové pěny, metodu přidání duté kuličky a metodu naprašování.
  • Pěnový kov s průchozí dírou se dělí na metodu průsakového lití, metodu vytavitelného lití, metodu slinování a metodu pokovování.
2. Vlastnosti pěnového kovu
Kovové pěny vykazují některé zajímavé vlastnosti díky své porézní struktuře, syntetizující vlastnosti základního kovu a jeho strukturu.
Mechanické vlastnosti kovové pěny jakožto konstrukčního materiálu závisí především na její hustotě a vlastnostech základního kovu.Například kovová pěna s vysokou hustotou má také vysokou pevnost v tlaku a kovová pěna s vysokou pevností matrice má také vysokou pevnost v tlaku.
Jako funkční materiál má různé fyzikální vlastnosti, jako je pohlcování zvuku, filtrace, tepelná izolace, zpomalovač hoření, snížení vibrací, tlumení, pohlcování energie nárazu a elektromagnetické stínění.
Mezi nimi je nejvíce studovaná a široce používaná absorpce energie kovové pěny.
3. Aplikace pěnového kovu
Použití závisí na výkonu a vynikající výkon pěnového kovu určuje jeho širokou škálu použití.
V současné době se některé vlastnosti pěnového kovu používají v Japonsku.Například vlastnosti hliníkové pěny pohlcující zvuk jsou využívány v místnostech pro výrobu energie vyhlídkových vlaků Hokkaido a zařízeních na snížení hluku v továrnách, sedadla vlaků JR Shinkansen využívají kompozitní strukturu hliníkové pěny a jedinečné dekorativní vlastnosti pěnový povrch se používají i v budovách.Průmysl.
Kovové pěny s průchozími póry se používají jako filtrační materiály, výměníky tepla, filtry a nosiče katalyzátorů a používají se také jako materiály elektrod.
泡沫铝透光应用

Čas odeslání: 29. března 2022